Mariam Kaptchelashvili

Mariam Kaptchelashvili

marita.williams

Fashion addicted 👠 Former Vice President of Finance at AIESEC Kutaisi. Public Administration Master at ATSU.

Media : 1492
Followers : 1037
Following : 95
Puan : 88.0132658653933
https://scontent.cdninstagram.com/vp/42970c109030a585f46f5ba30d135e96/5B1923F6/t51.2885-15/e35/p320x320/27891972_1638511759569027_3041558833865424896_n.jpg
Mariam Kaptchelashvili https://scontent.cdninstagram.com/vp/42970c109030a585f46f5ba30d135e96/5B1923F6/t51.2885-15/e35/p320x320/27891972_1638511759569027_3041558833865424896_n.jpg 2018-02-25
https://scontent.cdninstagram.com/vp/964f40cfeac026b9d391e0f964177b67/5B18A8D1/t51.2885-15/s320x320/e35/28151195_2013677025520836_4563486228984365056_n.jpg
Mariam Kaptchelashvili https://scontent.cdninstagram.com/vp/964f40cfeac026b9d391e0f964177b67/5B18A8D1/t51.2885-15/s320x320/e35/28151195_2013677025520836_4563486228984365056_n.jpg 2018-02-25
https://scontent.cdninstagram.com/vp/261700be96b4a13e3912a3ad6866b69b/5B45A391/t51.2885-15/e35/p320x320/28430381_420625061690988_8583723906081226752_n.jpg
Mariam Kaptchelashvili https://scontent.cdninstagram.com/vp/261700be96b4a13e3912a3ad6866b69b/5B45A391/t51.2885-15/e35/p320x320/28430381_420625061690988_8583723906081226752_n.jpg 2018-02-24
https://scontent.cdninstagram.com/vp/683ad3492371d406c484c8142aaa942b/5B30ECE6/t51.2885-15/e35/p320x320/28155867_511221082606071_8600946797952630784_n.jpg
Mariam Kaptchelashvili https://scontent.cdninstagram.com/vp/683ad3492371d406c484c8142aaa942b/5B30ECE6/t51.2885-15/e35/p320x320/28155867_511221082606071_8600946797952630784_n.jpg 2018-02-22
https://scontent.cdninstagram.com/vp/7e66c2ec06deb529df07be350449bc7b/5B2C3F7C/t51.2885-15/e35/p320x320/27893724_3047511015274949_2652064785415274496_n.jpg
Mariam Kaptchelashvili https://scontent.cdninstagram.com/vp/7e66c2ec06deb529df07be350449bc7b/5B2C3F7C/t51.2885-15/e35/p320x320/27893724_3047511015274949_2652064785415274496_n.jpg 2018-02-22
https://scontent.cdninstagram.com/vp/5fe615b870f8e0cfa50c8a75316038fa/5B0E81AB/t51.2885-15/e35/p320x320/27877780_1765078063536652_4910252302096400384_n.jpg
Mariam Kaptchelashvili Wish you breathtaking moments 💟 https://scontent.cdninstagram.com/vp/5fe615b870f8e0cfa50c8a75316038fa/5B0E81AB/t51.2885-15/e35/p320x320/27877780_1765078063536652_4910252302096400384_n.jpg 2018-02-22
Wish you breathtaking moments 💟
https://scontent.cdninstagram.com/vp/ee14c66eecf76af08ee1f546518c616f/5B49718E/t51.2885-15/e35/p320x320/28155979_415427752226161_2894863238028066816_n.jpg
Mariam Kaptchelashvili https://scontent.cdninstagram.com/vp/ee14c66eecf76af08ee1f546518c616f/5B49718E/t51.2885-15/e35/p320x320/28155979_415427752226161_2894863238028066816_n.jpg 2018-02-21
https://scontent.cdninstagram.com/vp/dbc45b4d65bdeefd0ae32d6c8e472332/5B2A4943/t51.2885-15/e35/p320x320/27881499_206150586797353_2376194788270538752_n.jpg
Mariam Kaptchelashvili This white shirt makes sense💟💛 https://scontent.cdninstagram.com/vp/dbc45b4d65bdeefd0ae32d6c8e472332/5B2A4943/t51.2885-15/e35/p320x320/27881499_206150586797353_2376194788270538752_n.jpg 2018-02-21
This white shirt makes sense💟💛
https://scontent.cdninstagram.com/vp/9038dc3e7edfa4d0bb57ad1f5d6ec6ba/5B4BB750/t51.2885-15/e35/p320x320/27892636_391665767971470_3355619611486715904_n.jpg
Mariam Kaptchelashvili პატარა სამყარო,ადამიანს რომ ქაოსით მოცულ უზარმაზარ სამყაროსაგან თიშავს .ეს რომ არ იყოს,რა დღე დაგვადგებოდა? 🌙♥🤷☔🌨🌑 https://scontent.cdninstagram.com/vp/9038dc3e7edfa4d0bb57ad1f5d6ec6ba/5B4BB750/t51.2885-15/e35/p320x320/27892636_391665767971470_3355619611486715904_n.jpg 2018-02-21
პატარა სამყარო,ადამიანს რომ ქაოსით მოცულ უზარმაზარ სამყაროსაგან თიშავს .ეს რომ არ იყოს,რა დღე დაგვადგებოდა? 🌙♥🤷☔🌨🌑
Suggested Tags